Vergeetmijniet was een tijdschrift over rouw en sterven

Het is op 01-01-2010 opgeheven omdat er geen belangstelling meer voor was c.q. er werden al geruime tijd geen nieuwe bijdragen meer geleverd.

Eenieder die in het verleden een bijdrage heeft geleverd danken wij bij dezen.

De samensteller Hans Leutscher.